Bror Mellgrens Cigarrfabrik

Ort: Stockholm

När Bror Mellgrens far, Carl Johan, dör 1890 inträder Bror som föreståndare för verksamheten. Den 6 februari 1894 övertar han verksamheten under firma Bror Mellgren Cigarrfabrik.

År 1896 blir han verkmästare hos Bergman & Gösling.
1903 får han samma befattning Wilhelm Carlströms cigarrfabrik på Kungsholmen.
Den 27 april 1907 återuppstår Bror Mellgrens Cigarrfabrik vid Brännkyrkagatan 11 (allmän telefon 311 40)där han också har sin bostad.
År 1910 flyttar verksamheten till Mariagatan 16 A och Bror Mellgren själv bosätter sig på Wollmar Yxkullsgatan 1.
Företaget har då blivit ett aktiebolag med 15 000 kr i aktiekapital.
I styrelsen ingår Bror Mellgren och köpmannen John Cederborg som suppleant.

1911 utökades styrelsen med köpmannen Seth Kihlberg och länsmannen Ernst Kihlberg från Gustafsberg.
Den 1 januari 1913 uppgick företaget i AB Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Bror Mellgren erhöll 5 000 kr från AB Förenade Svenska Tobaksfabriker och grundade då Nya A.-B. Bror Mellgren. Företaget låg i en f.d. bostadslägenhet vid Högbergsgatan 31 (kv. Nederland). Uppvärmningen bestod av kakelugnar och kaminer. Fabrikationen var av liten skala och cigarrer och cigarrciggaretter tillverkades för hand.

Bolagsordning antogs den 1 april 1913 och aktiekapitalet utgjordes av 31 000 kr.
Styrelsen bestod av VD Bror Mellgren, jur.stud. Harry Christer Adeodatus Robsham Lagervall och Jacob Johannes Ulrich Herlyn.

1914 avgick Herlyn och ersattes av Sigurd Wikström och året därpå avgick Lagerwall och ersattes av Mellgrens yngre broder Erik Mellgren.
1915 inlöstes företaget av AB Svenska Tobaksmonopolet.

Personkoppling

Mellgren, Carl Johan

Mellgren, Bror C. G.