Broqvist, L.P. & C:o

Ort: Hudiksvall

Firman L.P. Broqvist & C:o grundades den 15 februari 1892 av verkmästaren Lars Petter Broqvist, f. 1848, och bokhållaren Claes Albert Hägglund. Båda hade tidigare varit anställda vid
P.C. Rettig & C:o i Gävle.
1894 inträdde handlanden Bengt Eriksson Thuré i stället för Hägglund och han kvarstod till 1896 varefter Lars Broqvist blev ensam ägare.

1898 övertogs rörelsen av Tobaksfabriksaktiebolaget L.P. Broqvist & C:o. kapitalet utgjordes av 75 000 kr.
Fastigheten nr. 137 i västra stadsdelen i Hudiksvall inköptes.
Styrelsen utgjordes av fabrikör Lars Broqvist, postexpiditören Lars Troselius i Göteborg och ingenjören Herman Berglöf i Hälsingetuna socken.

1898 avgick både Troselius och Berglöf ur styrelsen och de ersattes av häradshövdingen Frans Berglöf i Lindbergs socken, Hallands län och fanjunkaren Nils Peter Svensson i Vislanda socken, Kronobergs län.

Företaget likviderades redan 1899 och 1901 övertogs rörelsen av det nybildade Söderhamns Snus- och Tobaksfabriksaktiebolag.
Lars Petter Broqvist blev verkmästare vid detta företag till 1905 och 1912-1915 var han verkmästare vid Ph.U. Strengberg & C:o i Härnösand.
an arbetade då på snusavdelningen.

Personkoppling
Lars Petter Broqvist
Klas Albert Hägglund
Bengt Eriksson Thure
Frans Berglöf
Nils Peter Svensson