Brömsen, A.M. von

Ort: Stockholm

Adolf Magnus von Brömsen grundade den 5 maj 1865 i kompanjonskap med August Kock en cigarrfabrik under firma A. von Brömsen och Co., som var belägen vid Klara Strandgata 14 (nuvarande Vasagatan).

År 1873 utgick Kock ur företaget och Adolf von Brömsen blev då ensam innehavare av firman. Rörelsen avregistrerades den 26 maj 1876.

Det är f.n. oklart om det är samme Kock som drev tobaksföretag i Göteborg.

Adolf von Brömsen bodde tidigare på gården Bäck och hans son Wilhelm August avled 1834-07-22 i en ålder av tre månader och fyra dagar i kikhosta.

Företaget deltog i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866 med monter 2066.