Broman, Carl Ludvig

Carl Ludvig Broman föddes den 13/10 1858 i Ulrika Eleonora församling på Kungsholmen.

Han arbetade till en början som järnarbetare och återvände efter en tid i Arboga den 3/6 1879 till Kungsholmen och började arbeta vid Bolinders mekaniska verkstad. Han bodde då i Bolinders bostadshus vid Stora Kungsholmsgatan 1A, 1B (kv. Bergsklippan mindre 2). Den 14/12 1886 flyttar han till Hantverkargatan 16 C
(Kv. Valnöten 10).
Den 4/12 1886 gifter han sig med Brita Fried, f. 8/11 1853 i Westra Wingåker, Södermanland. Hon har inflyttat i fastigheten 21/10 1886 från Eskilstuna.

Den 16/10 1888 inflyttar han som maskinarbetare till Hornsgatan 18 (kv. Överkikaren 11).
I hushållet finns pigan Emma Katarina Larsdotter, f.23/11 1864 i Östra Emtervik, Värmland.

Den 15/10 1892 flyttar Carl Ludvig med fru till Hornsgatan 3 (kv. Jupiur Större 8).
Han är då handlanden.
Som piga är Hulda Maria Johansson, f. 28/9 1873 i Västra Vingåker.
Den 15/11 1896 avlider hustrun Brita Broman /Fried/ på Sofiahemmet av cysta i njuren.
Carl Ludvig inleder ett förhållande med pigan Hulda.

1897 flyttar Carl Ludvig Broman som cigarrfabrikör och pigan till Skaraborgsgatan 8 (kv. Östergötland 5).
Pigan Hulda Johansson avlider den 13/4 1900 genom en explosion i köket. Hon får brännskador som hon avlider av.

Hon efterträds som hushållerska av Ellen Karolina Rantzén, f. 15/9 1872 i Undenäs (Skaraborgs län) som inflyttar år 1900 och sedan flyttar vidare till Mölltorp i Skaraborgs län den 20/5 1904.

I hushållet bor även handelsbiträdet Carl Algott Eriksson, f. 7/6 1872 i Dunker (Södermanlands län).

Lägenheten på Skaraborgsgatan har betäckning 2/3 och bestod av fyra rum och kök och hyran var 650 kr/år.

1906 flyttar han vidare till Björngårsgatan 9 A (kv. Småland 17) där han bor utan tjänstefolk och 1908 flyttar han vidare till Sankt Paulsgatan 5, 5 tr.(kv. Göta Ark 12,13).
Den 16/11 1911 lämnar han Stockholm och flyttar till Helgesta i Södermanlands län.

Tre år senare gifter han om sig med cigarrarbeterskan Anna Theresia Nygren, f. 31/5 1877 i Maria församling, Stockholm. Hon var dotter till arbetskarlen Lars Nygren Andersson och dennes hustru Maria Kristina, f. Andersdotter. Den 27/2 1914 flyttar Anna Theresia Nygren till Helgesta.
Hon avlider den 26/5 1921 och begravs den 1/6 1921 på Sandsborgskyrkogården i Stockholm (kv. 6, n:r 71). Vid sin död var hon skriven i Hyltinge, Flens kommun.

Den första hustrun, Brita Broman /Fried/ begravdes den 19/11 1896 på Norra begravningsplatsen( omr. 10 C, n:r 162)

I samma grav finns:

Modellsnickaren Frans Broman, f. 2/11 1833 i Ljusnaberg, begr. 29/5 1902.
Ynglingen Frans Hjalmar Broman, f. 12/3 1860, d. 4/6 1880, begr. 19/11 1896
Fröken Sofia Alexandra Broman, f. 26/11 1863, d. 26/8 1883, begr. 19/11 1896.
Frans Bromans änka Sofia Magdalena Broman/Sundin/ , f. 7/1 1832 i Huddinge. begr. 14/2 1920.
Några år efter sin makes död flyttade hon den 25/11 1908 till Helgesta i Södermanland.
Fru Märta Mathilda Dahlén, begr. 13/7 1952.
Änkefru Inez Augusta Jacobsson /Holmberg/ begr. 5/8 1953

Att flera är begravda samma dag beror på att de flyttades till den gemensamma graven.

Carl Ludvig Broman var
styrelseledamot i Jakajstads aktiebolag 1899-1901 samt ägare av Stockholms Nya Tobaksfabrik 1892-1911.

Jakajstads aktiebolag låg 1902 i samma kvarter som Stockholms Nya Tobaksfabrik (kv. Paris)

Fabrikskopplingar:
Jakajstads aktiebolag
Ullström, R.O.
Stockholms Nya Tobaksfabrik