Brinck, Anders E.

Anders Edward Brinck, f. 13/6 1828, d. 14/9 1898.

Från och med 1874 ensam innehavare av Brinck, Hafström & C:o då Hafström utträtt ur bolaget den 29 december 1873.
Vid ombildandet av företaget till aktiebolag med ett kapital om 300 000 kr den 14 december 1894 ingick A.E. Brinck, Walter och John Bäckström i styrelsen.

Familjen Brinck bodde vid Hornsgatan 29 (kv. Rosendal Större 1) s.k. Dauerska huset som 1901 fick ge plats åt det s.k. Brinckska huset som fortfarande står där.

Hustru:
Carolina Theresia Elfstrand, f. 6/9 1837 i Gävle
Barn:
Gustaf Edvard, f. 19/8 1858
Catarina Elina, f. 9/9 1863

Gustaf Edvard gifter sig med skotskan Isabelle Duncan Park, f. 25/12 1855 i Edinburgh och de bosätter sig den 6/8 1880 vid Barnhusträdgårdsgatan 25 (kv. Lagerbärsträdet 39) vilket är porten bredvid faderns före detta kollega A.W. Hafström som fortfarande levde kvar i firma namnet.
Gustaf Edvard arbetar då som kassör på tobaksfabriken.
Den 21/10 1881 återflyttar de till Hornsgatan 29 med den nyfödda dottern Vera Margerit, f. 23/3 1881.
Den 16/4 1883 flyttar de vidare till Humlegårsroten.

Catarina Elina flyttar den 2/11 1882 till Klararoten och återkommer efter giftermål den 28/10 1882 med grosshandlaren A W Lundh, f. 2/5 1883 i Gävle och de inflyttar i samma fastighet, Hornsgatan 29.
Barn:
Tyra Thersia Katarina, f. 26/7 1883
Gerda Maria Elina, f. 27/4 1885
Märta Georgina Wilhelmina, f.10/10 1886

De skiljer sig den 16/9 1892 och grosshandlaren flyttar 14/11 samma år med barnen till Tegnérroten.
Catarina Elina flyttar den 1/8 1893 till Börstil utanför Uppsala.

12/4 1899, ett halvt år efter makens död flyttar Carolina till Teknolog roten 18.
Hon avled 1903.

Anders Edvard och Carolina Brinck är begravda på Norra begravningsplatsen i Solna (omr. 4 A, n:r 705)

Fabrikskopplingar:
Brinck, Hafström & Co