Bremen (Rettig)

Tillverkare:  Rettig, P.C. & Co

 

Cigarr á 15 öre tillverkad av P.C. Rettig i Gävle