Bratt, Olaus

Ort: Göteborg

Olaus Bratt var under 14 års tid anställd som dräng hos snusfirman And. Skogström & Son. Bratt fick den 31 maj 1827 hallrättens tillstånd att tillverka snus och karduser. Rörelsen gick mycket dåligt och efter 1830 var Bratt oförmögen att erlägga minsta bevillningsavgift.
Den obetydliga tillverkningen upphörde 1841 och den 18 juni 1847 uppsade Olaus Bratt sitt burskap och samma år fick han vid 51 års ålder avslag å sin ansökan om inträde i fattighuset.