Bratt, Lars Gustaf

Lars Gustaf Bratt föddes den 2/8 1731 som son till brukspatronen Jonas Bratt på Rottneros.
Lars Gustaf blev med tiden hovsekreterare, lagman och brukspatron.
1761 fick han även tillstånd att övertaga Adelheims tobaksspinneri i Åmål. Han förblev verksam med det fram till 1769 då kompanjonen Georg Staf ensam övertog rörelsen.

Den 13/11 1761 erhöll han privilegium att på Uddetorps ägor i Botilsäters socken i Näs härad i Värmland att anlägga ett glasbruk som fick namnet Anneberg. Då glasbruket Heinrichtorp i Skåne brunnit ned 1760 hämtade Lars Gustaf Bratt åtta glasblåsare till sitt nystartade glasbruk. Lars Gustaf Bratt bodde vid den tiden på Värmlandsnäs.

Efter tio år flyttade verksamheten till Mässvik i Bro socken, Värmlandsnäs, 1781 flyttade allt till Liljedal i Ed socken.
Glasbruket var i drift till 1917.

Han var gift med Anna Lisa Wennerstjerna (1734-1788) och de hade barnen Mattias Wennerstjerna och Maria Elisabeth Lostbom.
Lars Gustaf Bratt var under en period ägare till Alsters herrgård vid Karlstad.

Han avled 1791 och en minnesplatta över honom finns vid Bro kyrka.

Fabrikskoppling

Adelheim, Johan (Åmål)