Boy, N:r 467

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av amerikansk och orientalisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1946-1957.
Pris 1946 var 1,70 kr för 20 st.

Boy tillverkades vid STM:s fabriker i Härnösand och Södertälje.
År 1949 tillverkades 1.395.763.000 st.

Under första halvåret 1952 utgjorde försäljningen av Boy 23,3 % av den totala cigarettförsäljningen i Sverige.