Bospor, N:r 463

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett av orientalisk typ tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1946-1960 och 1961-1965.

Pris 1946 3 kr för 25 st.
Styckepriset år 1950 var 13 öre och priset för en 25-pack samma år var 3:60 kr.