Bonnesen, F. och H.J.

Ort: Malmö

Handlandena Frithiof och Hans Julius Bonnesen drev en speditionsrörelse, en vinbuteljeringsaffär samt även handlade med skeppstimmer, stenkol och ved grundade 1887 en tobakstillverkning i Malmö. Tillverkningen var av mindre omfattning och övertogs av Frithiof ensam den 14 januari 1888 och nedlades redan året därpå.