Blend Ultra Menthol

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mentholcigarett tillverkad av Svenska Tobaks AB sedan 1980.