Blandning No 1, Unionens

Tillverkare: Cigarr- och tobaksfabriken Unionen