Blå Kransen

Tillverkas av: Drake & C.o

Kardustobak i 1822 års priskurant från Drake & C:o