Bjurström, Hans

Ort: Jönköping

Hans Bjurström erhöll den 27 oktober 1775 privilegium att tillverka snus. I början av 1790-talet övertogs rörelsen av Friedrich Bjurström som kring 1800 uppsade sitt burskap som borgare och avflyttade från staden. Tillverkningen var obetydlig.