Björk, Herman

Herman Björk föddes 24/10 1878 i Ivetofta församling som son till soldaten Per Björk och hans hustru Pernilla Tell. De bodde då i nr 11 Råby. Faddrar var Måns Jönsson och hans hustru Anna Mårtensdotter. I december 1896 inflyttar han hos cigarrmakaren Måns Jönsson i Fjälkinge 37 för att i december 1897 flytta  till  cigarrfabrikören Jöns Nilsson Sjögren i Nymö 25. Han är under den tiden skriven som soldat. Herman flyttar år 1900 Till Fjälkinge där han anlägger en cigarrtillverkning.

Han var sedan den 14/4 1900 gift med Bengta Grönqvist, f. 1/1 1879 i Kiaby, som dotter till dragonen Anders Grönqvist och hans hustru Bengta Persdotter.

Herman och Bengta hade barnen:

Henning Bertil, f. 5/9 1900
Gunnar Herman, f. 1/11 1901
Anna Berta, f. 18/2 1903
Carl Edvin, f 3/1 1905
Bernhard Hilding, f. 15/10 1906
Gösta Vilhelm, f. 13/3 1909
Greta Hildegard, f. 28/1 1911
Holger, f. 29/6 1914, d. 1979
Erik, f. 28/2 1916, d. 2000
Hilda, f. 25/9 1917
Hertha, f. 30/1201919
Arne, f. 5/3 1921
Axel, f. 5/2 1923, d. 1939

År 1900 bodde familjen i hus Fjälkinge n:o 34 och inflyttade 1903 i Fjälkinge n:o 39.

Herman blev sedermera lantbrukare i Åhus där han avlider den 16/12 1925. Efter makens död återflyttar Bengta till Fjälkinge 42. Hon avlider den 17/19 1965. De är begravda på Fjälkinge kyrkogård.

Fabrikskopplingar

Björk, Herman

 

 

Måns Jönsson och Herman Björk                                                                                     Herman Björk med familj