Biörlin, Sven

Ort: Göteborg

Hökaren Sven Biörlin drev med tillstånd av hallrätten av den 31 augusti 1773 en kardustillverkning av ringa omfattning i Göteborg. Rörelsen upphörde 1778.