Berndtson, G

Ort: Lilla Edet, Älvsborgs län

Handelsbokhållaren Gustaf Berndtson (f. 1815) hade tidigare i fem års tid arbetat hos snusmalaren Lars Andersson i Kungsbacka och ett år hos Anders Cloth i Borås anhöll om att få driva egen snus- och tobakstillverkning i Lilla Edet. Det beviljades den 19 april 1838 men det oklart om någon produktion blev av.