Berling, Carl Johan Fredrik

Carl Johan Fredrik Berling drev (d. 1871)cigarrtillverkning på Södermalm i Stockholm.
Han var gift med Magdalena Berling,
f. 30/12 1808, d. 4/4 1881.

De hade sonen Johan Fredrik Rudolf, f. 9/1 1843. Han blev sedermera bokhållare och kassör i Skandinaviska kredit AB.

Familjen bodde i egen fastighet vid Götgatan 32 B (kv. Nederland 11)
1882, strax efter moderns död, flyttar Johan Fredrik till lägenhet 7/18 i Götgatan 32 A (kv. Nederland 4) där lägenheten är på 4 rum och kök med en årshyra på 800 kr.
Han kvarbor där som ensamstående till sin död 27/8 1916.

Änkan Magdalena och sonen Johan Fredrik är begravda på Norra begravningsplats (omr 14 A, nr. 98)

Fabrikskopplingar
Berling, Carl J. F.