Bergström, Jonas

Ort: Göteborg

Handlanden Jonas Bergström började med hallrättens tillstånd 1820 en snustillverkning. År 1831 var han oförmögen att erlägga minsta bevillningsavgift. Han avled 1832 och då övertog hans änka, Kristina Karolina Petersson, tillverkningen.
Den obetydliga rörelsen nedlades vid hennes död 1834.