Bergström, C. Th.

Ort: Göteborg

Carl Theodor Bergström (1861-1935) började som cigarrarbetare hos Asklunds i Linköping år 1874. År 1885 anställdes han vid Cigarrfabriken Phoenix A.B. Johnsson i Göteborg och kvarstannade där till 1897.

Han startade då en mindre cigarrtillverkning i Göteborg. Verksamheten upphörde 1913 och han blev verkmästare vid Tobaksfabriksaktiebolaget Göta i Göteborg och 1915 blev han verkmästare vid Svenska Tobaksmonopolet i Stockholm.

Personkoppling
Carl Th. Bergström