Bergman, M., och Lidback. A.

Ort: Karlstad

Handlanden Magnus Bergman beviljades den 2 februari 1790 tillstånd att i intressentskap med rådmannen Anders Lidback tillstånd att bedriva snus- och kardustillverkning i Karlstad.

Anders Lidback dog redan samma år och då övertogs hans andel av hans änka, Anna, F. Dahlberg (9/1 1757 i Grythyttan-26/4 1815 i Karlstad). Senare, 1795, gift med Harald Höke och därefter gift med Sven Geijer.

Företaget hade då namnet Bergmans karduskarveri och snusfabrik och övertogs 1808 av specerihandlanden Bengt Myrén. Efter hans död år 1809 drevs rörelsen vidare av hans änka Elisabeth Christina, f. Fjellander och hennes bror Gabriel. Gabriel förestod fabrikationen och avled 1812.
Då övergick företaget till rådamannen och specerihandlaren Gustaf Kjällander som drev företaget i kompanjonskap med P.Hedberg till början av 1820-talet.
Gustaf Kjällander var ledamot för borgarståndet vid 1810-års riksdag.