Bergman & Gylling

Ort: Jönköping

Niclas Bergman och bröderna Niclas och Pehr Gylling erhöll den 23 april 1781 tillstånd av hallrätten att driva snusberedning i Jönköping.
I slutet av 1790-talet avled bröderna Gylling och intressentskapet upplöstes.

Enligt fabriksberättelse från år 1800 fortsatte Niclas Bergman , Niclas Gyllings änka och Pehr Gyllings son Bengt var för sig tillverkning i liten skala.
Både Niclas Bergman och Bengt Gylling upphörde med sina tillverkningar kring 1804 medan Niclas Gyllings änka fortsatt till 1814.