Bergman, Chr

Ort: Jönköping

Christian Bergman erhöll den 5 maj 1805 tillstånd av hallrätten att driva snusmaleri. Den obetydliga rörelsen upphörde 1819.