Berggren, Johan B.

Johan Birger Berggren föddes 1849 i Halmstad och blev där verksam som handlande. och sedermera grosshandlare.
Han var gift med Kristina Johansson, f. 1846 i Halmstad.
De hade barnen:

Per Axel, f. 1872, sedermera bokhållare
Anna Sofia, f. 1873
Maria, f. 1875
Karl, f. 1877
Elin, f. 1881
Gustaf, f. 1884
Karin, f. 1888

1890 bodde de i Norra roten n:o 44 I Halmstad
I hushållet fanns även biträdet Nils Edvard Löfgren, f. 1872 i Laholm
pigan Albertina Persdotter, f. 1849 i Getinge och pigan Matilda Åkerlund, f. 1844 i Lund.

År 1900 bodde familjen kvar men alla barn utom Elin och Gustaf var utflugna.
I hushållet fanns då även pigan Maria Matilda Gunnarsson, f. 1879 i Eftra (Halland), pigan Karolina Josefina Jönsdotter, f. 1877 i Halmstad samt pigan Amanda Maria Jönsson, f. 1871 i Femsjö (Jönköpings län)

Fabrikskopplingar
Halmstad Snus- & Tobaksfabriksaktiebolag