Berggren, Bengt

Ort: Jönköping

Hökaren Bengt Berggren beviljades den 27 oktober 1775 resolution av hallrätten att mala snus.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1797 då ägaren avled.