Bellman Evidencia, n:r 101

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Handrullad lätt mild cigarr från Svenska Tobaksmonopolet.
Tillverkad 1958-1966.

 

 

Tidningsreklam för Bellman evedencia                                                     Julförpackning