Barckman, Peter

Ort: Jönköping

Bryggaren Peter Barckman fick tillstånd av hallrätten, den 26 april 1769, att bedriva snusmaleri.
Den obetydliga rörelsen ägde bestånd till slutet av 1700-talet.