Baltic

Tillverkare:  Turkiska Tobaksfabriken

 

Cigaretter tillverkade av Turkiska Tobaksfabriken i Stockholm

Den 20 maj 1914 annonserade AB Turkiska tobaksfabriken om ett rökverk med det passande namnet Baltic. Ett paket med 10 pinnar kostade 25 öre (idag ungefär 10 kronor).

Annonseringen skedde i samband med baltiska utställningen i Malmö.