Bagge, Hans

Ort: Uddevalla

Handlanden Hans Börjesson Bagge (f. 1686) var kusin till Niclas Johansson Bagge och tillsammans med denne anhållit om tillstånd att överta Anders Bengtsson Waldenströms privilegium att driva tobaksspinneri i Uddevalla.

Detta avslogs dock med motiveringen att Hans Bagges egendom i staden och på landet var tagen i beslag på grund av obetald skuld.

Den 13 augusti 1726 utfärdades dock ett till honom och ett till Niclas Bagge.

Tillverkningen upphörde kring 1745 “för åtskilliga svårigheters skull”, bland annat hade den planerade års kvantiteten av upparbetade tobaksblad inte uppnåtts.
Tillverkningen upphörde, spinneriredskapen såldes och Hans Bagge flyttade till Göteborg där han 1753 erhöll burskap som vinskänk.

År 1755 begärde han att få återuppta sitt privilegium i Uddevalla vilket avslogs. Han avled i Göteborg 1759.