Arab, N:r 416

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1928-1942. Blandning av grekisk och turkisk tobak. Mycket populär. Fanns i 10-pack av papper och i 10-pack av papp samt kartong om 50 st.

Styckepriset 1929 var 5 öre.
10 st kostade 1936 och 1939 45 öre och 50 st 2.25 kr