Apiarie, C.G. & Son

Ort: Stockholm

C.G.Apiarie och Son drev klädesfabrikation på Södermalm i Stockholm (Barnängen).
Den 20 januari 1796 erhöll de tillstånd att anlägga tobaksfabrik ”å sin egendom vid Barnängen”.
Innehavare av firman var kommerserådet Carl Gustaf Apiarie (f.1732, d.1813 på Borgerskapets Gubbhus), kapten vid borgerskapets infanteri och hans son Hans Reinhold (1766-1799).
Privilegiet utnyttjades aldrig.