Andersson, Lars

Ort: Kungsbacka

Den 6 oktober 1828 erhöll Lars Andersson privilegium att bedriva snustillverkning i Kungsbacka.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1835.