Andersson, Gustaf

Ort: Hedemora

Hemmansägaren Gustaf Andersson, f. 1785, erhöll den 17 oktober 1838 tillstånd att driva snusfabrik i Hedemora. Rörelsen var obetydlig och ägde bestånd endast några år. Den var belägen i Rörshyttan, Husby socken, Hedemora.
1842 fanns 2 arbetare och tillverkningen var 6.261 kg snus till ett värde av 2.945 kronor.