Amazonas, N:r 457

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Amazonas med brasiliansk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1944-1946. Fanns i pappersförpackning om både 10 st och 20st.
Pris 1946 var 1 kr för 20 st.
Förpackningen var försedd med texten ”tänd cigaretten med SOLSTICKAN”