Åmark, C.W., och F.L.

Ort: Stockholm

Carl Wilhelm(f.1836 i Maria Magdalena förs,Stockholm)och Fredric Ludvig Åmark anmälde den 4 oktober 1861, att de under firma Åmark & C:o, ämnade driva cigarrtillverkning i Stockholm.1862 låg företaget på Kammakaregatan 42.Bolaget upplöstes den 8 augusti 1862. Carl Wilhelm Åmark fortsatte därefter cigarrtillverkningen ensam. Den var av obetydlig omfattning och nedlades 1875.
Då låg företaget på Stora Badstugatan 68 A (nuv. Sveavägen)

Carl Wilhelm var gifte med Hilda Maria Kristina Hedman, f. 1840 i Hedemora.
De hade barnen:
Gustaf Rickard, f. 1875
barnhusbarnet Otto Albin Peterson, f. 1884 i Klara förs., Stockholm

1890 bodde familjen i Kv. Killingen n:o 14, Jakob och Johannes rote 8.
I hushållet fanns även:(år 1900 anges de som barn i familjen)
den ogifta folkskollärarinnan Ellen Maria Åmark, f. 1867 i Adolf Fredriks förs.
den ogifta telefonisten Ebba Lovisa Åmark, f. 1869 i Adolf Fredriks förs.
den ogifta kontorseleven Eva Georgina Sofia Åmark, f. 1871 i Adolf Fredriks förs.

1900 bodde familjen i kv. Trasten n:r 15, Hedvig Eleonora rote 9

Carl Wilhelm begravdes den 24/9 1917 på Stockholms Norra begravningsplats, avd 2, kv 19 A1, plats 114
Den 2/8 1918 begravdes hustrun i samma grav.
Så även Ebba Louise, 9/1 1952,
Ellen Maria 28/9 1946
Eva Georgina, 1/3 1953
Gustaf Rickard, 30/9 1943
Otto Albin, 11/4 1947