Åhus Havanna, N:r 22 (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i samband med Åhus 800 års jubileum 1949.
Åhus var länge centrum för den svenska tobaksodlingen. Den sista lades ned 1964.
Priset för 5-pack Åhus Havanna var
2.00 kr.