39:an Turk, N:r 302

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av STM 1915-1942 samt 1947-1959.
Priset år 1923 var 3 öre per styck.