Winckler, Johan M.

Ort: Karlskrona

Johan Magnus Winckler, d. 1732, erhöll den 20 november 1712 resolution att överta det tobaksspinneri i Karlskrona som hans fader Johan Michael Winckler, d. 1711, efterlämnat. (se Saur och Intressenter, Karlskrona).

Något privilegium har ej påträffats.
Som medintressent var hans svåger Jacob Funck.
Uppdraget var att tillverka minst 3 000 skålpund tobak per år.
Efter några år nedlades rörelsen.