Tobaksfabriksaktiebolaget Virgina

Ort: Oskarshamn

1883 anlade Schebel Groschinsky, f. i Ryssland 1861, en cigarrettfabrik i Oskarshamn. Det var möjligen landets första fabrik inriktad enbart på cigarrettillverkning.

1888 överläts företaget på firman Tobaksfabriksaktiebolaget Virginia med ett aktiekapital på 5 000 kronor.
Bolagsordningen fastställdes den
2 november 1888.
Styrelsen utgjordes av rådmannen Carl Fredrik Ström, redaktören Mauritz Linder och disponenten Carl Henry Ström.
Schebel Groschinsky blev verkmästare. Enligt fabriksberättelserna nedlades rörelsen under 1889.

Som maskinutrustning hade Tobaksaktiebolaget Virginia en tobaks skärmaskin

 

För år 1888 uppger fabriksberättelserna 14 anställda varav en verkmästare, 1 arbetare över 18 år, 4 kvinnliga arbetare över 18 år, 3 män under 18 år och 5 kvinnor under 18 år.
Tillverkningen uppgick till 100 000 st cigaretter till ett värde av 1 500 kronor och 200 kg röktobak till ett värde av 300 kronor.

För år 1889 uppger fabriksberättelserna 10 anställda varav en verkmästare, 2 manliga arbetare över 18 år, 3 manliga under 18 år och 4 kvinnliga under 18 år.
Tillverkningen uppgick till 200 000 st cigaretter till ett värde av 3 000 kronor och 100 kg röktobak till ett värde av 150 kronor.

Rörelsen var av ringa omfattning och som jämförelse tillverkade Oskarshamns andra tobaksfabrik produkter till ett värde av 125 086 kronor.

Schebel Groschinsky flyttade till Stockholm för att där vara verksam inom tobakshanteringen.

Personkoppling
Schebel Groschinsky
Karl Fredrik Ström
Mauritz Linder