Sommarin & Intressenter

Ort: Åmål

Handelsmännen Erik Sommarin, Jonas Beckeman och Elias Wallroth meddelas den 28 oktober 1774 tillstånd att tillverka snus och karduser i Åmål.
Någon tillverkning synes ej kommit igång.