Mesterton, Peter

Ort: Karlshamn

Rådmannen och hovsekreteraren Peter Mesterton, (1671 – 1744), beviljades den 3 november 1689 tillsammans med sin svärfar, köpmannen Hindric Fries, privilegium på att anlägga tobaksspinneri i Karlshamn. Rörelsen ägda bestånd endast i några år. Han importerade salt, vin, råg, specerier, kaffe och te samt exporterade beck, tjära och vrakaska.

Peter Mesterton var gift med Maria Fries (1685 – 1772).

1718 fick han privilegium på att anlägga ett garveri på gården Beckagården i Asarum och året därpå anlade han ett såpsjuderi på samma gård. 1724 började han odla tobak

Den 8 september 1730 beviljades Mesterton att spinna tobak av egna blad. Han framhöll i ansökan att han ägde ”instrument för spinnande jämte holländska tobakspressar och hade egen tobaksspinnare vid handen”.
Han fick spinna svenska blad på grund ”av den flit han låtit förspörja och använt till tobaksplanteringens anläggande och fortsättande”.

Han odlade tobak redan 1724 och var således flera år före Jonas Alström att odla tobak invid en stad.
På ålderns dagar blev han tilltagande sjuklig och verksamheten nedlades 1743.

1779 ändrades namnet Beckagården till Gustafsborg efter godkännande från Gustaf III.