Matsdorff, Lars

Ort: Karlshamn

Handelsmannen Lars Matsdorff beviljades den 5 november 1687 tillstånd att driva tobaksspinneri i Karlshamn. Vid 1699 drevs rörelsen av hans änka, Edela Thomasdotter, som åtagit sig att förarbeta 2 000 skålpund tobaksblad per år.

Råtobaken kom från Amsterdam och skeppshandeln mellan Karlshamn och Amsterdam var livliga vid denna tid.
Truls Giursson övertog rörelsen den 7 mars 1701 då han gift sig med änkan.
Några tillverkningsuppgifter från den tiden har ej återfunnits.