Jupiter

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Jupiter tillverkades troligen av Svenska Tobaksmonopolet då den hade deras skattemärke. Oklart när den tillverkades,