Jeansson, L

Ort: Kalmar

Laurentius Jeansson erhöll den 6 november 1815 och den 14 december 1817 privilegier att tillverka snus- och kardustobak. I början av 1820-talet nedlades rörelsen.