Ivan & A. Nilsson Cigarrfabrik

Ort: Annelöv (Malmöhus län)

Hemansägaren Anders Nilsson, f. 1858 i Annelöv, började i januari 1873 en cigarrtillverkning i Annelöv.

I Sveriges Handelskalender från 1895 heter företaget A. Nilsson Cigarrfabrik.
I fabriksberättelser från 1897 kallas företaget Annelöfs Cigarrfabrik, Anders Nilsson.

Den 11 juni 1909 inträder sonen Ivan (f. 1883 i Annelöv) i firman och då ändras fabriksnamnet till Ivan & A. Nilsson Cigarrfabrik vilket inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Sonen Ivan tog senare namnet Meerwald.

1890 bodde familjen i Annelöf n:o 13

Anders Nilsson, f. 1858
Johanna Nilsdotter, f. 1856 i Saxtorp (Malmöhus län) hustru
Emil Estvan, f. 1879
Thorborg Leonarda, f. 1881
Ernst Ivan, f. 1883
Thorid Valentina, f. 1885

samt pigan och anhörige Kjersti Jönsson, f. 1832 i Tofta, Malmöhus län

1900 bor familjen i Annelöf n:o 11

Familjen har då utökats med:

Fostersonen Anton Leonard Andersson, f. 1882 i Landskrona och fostersonen
Ernst Fredrik Vilhelm Berger, f. 1883 i Landskrona.

Personkoppling
Emil (Skåne) Nilsson