Engströms, Chr. tobaksfabrik (Oskarshamn)

Ort: Oskarshamn

Den av Anders Engström startade tobaksfabriken i Kalmar övertogs av Chr. Engström och överflyttades till Oskarshamn 1874.

På våren 1878 utbröt eldsvåda i fabriken som var belägen i bokbindaren Levins gård.
”Allt det uti fabriken varande snuslager blef genom eldsvådan och släckningsarbetet förstördt”.

Den 31/12 1880 uppgick den i Blomqvists tobaksfabrik i samma stad.