Dubois, Otto o Co

Ort: Stockholm

Otto Carl Henrik Dubois (född 29/9 1852 i Stockholm) grundade firman Otto Dubois o Co, den 13 december 1880. Som delägare och prokurist tog han upp brodern Hjalmar Dubois den 25 januari 1888.
I 1881 års adresskalender anges att Otto Dubois bodde i bryggaren och fadern Otto Johan Wilhelm Dubois fastighet vid Drottningatan 70 (kvarter: Adam och Eva) och hade fabriken vid Hornsgatan 80.

1884 års adresskalender uppger att grosshandlaren Otto Dubois idkar cigarrfabrikationsrörelse under firma: Otto Dubois & k:ni vid Barnhusträdgårdsgatan 21, 3 tr på Norrmalm. Kontor fanns då vid Hornsgatan 92.

Företaget låg vid sin konkurs 1890 vid Kungsholmsgatan 34 (kv. Grinden 2) och såldes då till fabrikören Emil Wollert.
Samma år inköpte Emil Wollert även den Ottingska tobaksfabriken startade i Dubois lokaler firman Emil Wollert Snus- och Cigarrfabrik. Efter fem år överläts företaget till Anders Theodor Barkman som drev företaget vidare under namnet f.d. Emil Wollerts Snus- och cigarrfabrik, A.T. Barkman.

Otto Dubois bor i släktens fastighet vid Drottninggatan 70 i Stockholm åtminstone sedan 1878 och han flyttar den 6/10 1881 till Mariaroten. Han tituleras då handelsbokhållare.
Han inflyttar den 8/10 1881 till S:t Paulsgatan 33 B (kv. Vattumannen 4)

 

Personkoppling
Ottos Dubois

Emil Wollert
Carl August Grönlund