Döderhultsviks Nya Snus-Fabrik

Ort: Oskarshamn

År 1855 startade fabrikören J.F. Strandberg en snusfabrik.
I augusti 1855 annonserar han sitt snus ”i kaggar från 10 till 30 skålpund”.