Deurell, Per

Ort: Oskarshamn

Vicekonsuln Per Deurell drev sedan 1856 en cigarrtillverkning av ringa omfattning. Den nedlades i början av 1860-talet.

Redan 1846 startade Per Deurell rikets tredje bayerska bryggeri med brodern N.G. Deurell som disponent. Bryggeriet låg på tomt 234.
Per Deurell blev sjuk och 15 januari 1867 försattes han i konkurs och bryggeriet såldes på auktion. Deurell tillfrisknade dock och var en betydande man inom Oskarshamns näringsliv och kommun.

Han var ordförande i stadsfullmäktige, drätselkammaren och hamndirektionen.
Per Deurell avlider i Stockholm den 29 november 1898 i en ålder av 76 år.